Hier vind je verhaaltjes, moppen, 'speakwords' van mij en van anderen.
Je kunt hier ook enkele 'oude' verhaaltjes van Erik terugvinden, mocht je die op zijn site kwijt zijn.

Rooikapje

door Erik

Rooikapke

 

Ut waar al verrekes laang geleeje, detter un mejske was d Roojkapje hiette.
Op unne koijen dag moes Roojkapje van hullie moeder nao Opoe in ut waandelbos um kuukskes gaon te brenge die ze vergte waar te haole bij dun Albert Hein. Afijn, Roojkapje dur op oit en waar goewd sjagrijnig umd ze net lekker na Bik Brodder lag te kieke tois: "Nondeju, ik w d d auw wijf ut n zun lip kreeg mi zun kuukskes", zi ze.

Mer goe, net d ze op ut eind van de wndelbosstraot kumt zie ze inins an dun overknt unne wolluf stao. Ze daacht irst nog d ze un dzjojntje teveul gerkt ha, mer nj, ut was toch echt unne wolluf mi alles durrop en durrn. Heej waor gaode gai hin?", riejp de wolluf toen Roojkapje ouverstaak. "Heej iz un afkorting van hengst", zi Roojkapje " en dan durbai, waor ik hin gao dor hedd gai gin fuk mi te maak." Nondeju daacht de wolluf, die jeugd van tiggeworrig is ok nie mir wat oit geweest is. Intusse wndelde Roojkapje stevig deur, want ze ha nog wel wa mr te doew.

De wolluf dur aachtern, want hij waar nie van plan om zun aige mi un kloitje in ut riet te laote stuure. In innu kr zaag ie un eindje weiter, ongeveer bai ut homobos, un kln arremetierig onverklaarbr bewnt hoiske stao. Wchtus efkus, daacht ie bai zun aige, daor woont toch d aaw wijf van Driek van Hannesse van Wim van Sjefkes! Inins wis de wolluf hoe de steel in de vrruk stak, "Tuurlijk, en d kln maisku is hur klndchter". Alle stukskes van de puuzel viele in innekr op zn plats. Mi geweld neej die wolluf d hoiske binne en fraat d aaw wijf op. Toen dook ie zo vlug as ie kos in Opoe zun bed mi zun aiguste klirre nog n. "Nondeju" daachtie nog," wa ziekur oit, ik lijk wel n schooier.

Wa die wolluf natuurluk nie wis, was d Roojkapje intusse in ut bos n de praot waar gerakt mi Hassanekus, die aigulluk in dun bak zaat, mer dur tussenoit genjd waar. Dus laag de wolluf mer te waachte en te waachte, mer dur gebeurde hillemol niks! Nao un halluf uurke wierdur dan toch eindelijk op de deur geklopt.... "Trek mr n ut tauwke, dan gi de deur vanaigus wel ope", zi de wolluf. En wa denkte wiettur binne kump, jawel nuh vent van de Ka-Pee-En , die h un afspraak mi d auw wijf umdssu al un par daag lst h van zun tillefoonvurbinding.

"Naw naw, w zieduh gai duroit", zi die kerel. "Wa hedde gai grouwtu auge", zittie. "Jaha, d kump umdk zo van oewe lillukke kwk verschiet, naw goe!", zi die wolluf. "En die grauwte orre van oew, hoe kumttdan'", vroeg die vent van de Ka-Pee-En wir. "Ja loistert us efkus hier, d gittoew gin fuk n", riep de wolluf. "En ge het zn aorrige kleur in oew gezeecht.....", stotterde d menneke nog. "Jaja, d kump omdk min aigu nie hillemol lekkur vuul", zi die wolluf. "Kmt over un par daag nog merrus trug."

De wolluf waar hillemol nie blij mi die vent, d snapte wel. Mer afijn, mee d die Ka-Pee-Ennur d deur uit w gao, kwamp Roojkapje mi Hassan dun deik op gekerd. "Och matje", daacht de wolluf, "daor heddut geneuk n de gang." Naw, Roojkapje zaag natuurluk mee dtter stront n de knikker waar en kwkte allus bajin. "Wastur n du hnd?", zi die mens van de Ka-Pee-En. "Dieje voilen droippurd van unne wolluf hi ons Opoe opgefrte", zi Roojkapje. "Wittew", zi Hassan "we snijen um zinne pens ope. Ik wit hoe d d moet, want d hebbik onze vadder dikzat zien doew mi un schaop. " Die vent van de KPN ston ondertusse te kieke of dettie wttur zaag brande. Affijn, ze naaiden die wolluf mi n'eind hawt tiggu zinnu kwk, en mee dettie tiggu de grond kwakte sneeje zum zinne pens ope. En jawel, daor sprong Opoe nao boite, niks en de hand!

Mi zun alle hebbe ze toen zo vlug as zu konne die wolluf zinnu pens volgestompt mi zwaor keije oit Opoe zinnun hof, ennum zouwu in DE knl geflikkerd. Naw, en Roojkapje wier oitguhuwelukt n Hassan, en Opoe hi ondertusse un relasie mi die vent van de KPN, en zu lfde nog laang en gelukkig!

De moraal van ut verhaal: Vergit bij dun Albert Hein oew kuukskes nie en ht nie te gouw vurrurdeele tigge nu monteur van de KPN, en al hillemol nie tiggu nun Turruk die Hassan hiet !.

 


En dan nog wat wetenswaardigheden over kippen (kiepuh), ook by Erik...

De Kip

door Erik

 

Nun aawe mens zit in dun trein, tegenovver um zit n punker mi n grouwten hanuhkam.
Zit die mens un kuttier n ein stuk n die punker te kieke.
Zi die punker; "Eej opa, heb ik iets van oew n of zo"?
Nje zi die mens; "toen ik 48 waar heb ik oit us un kiep geneej en vollugus mai benduh gai minnu zoon..."

Waarom een kip.........
Vraag:

Waarom steekt een kip de straat over?

Antwoorden:

 • Schooljuffrouw: Om aan de overkant te komen.
 • Plato: Omwille van het hogere doel.
 • Aristoteles: Het ligt in de natuur van kippen om straten over te steken.
 • Karl Marx: Dit was historisch onvermijdelijk.
 • Saddam Hussein: Dit was een ongehoorde daad van rebellie, dus was het volkomen gerechtvaardigd om er 50 ton zenuwgas op te droppen.
 • Captain Kirk: To boldly go where no chicken has gone before.
 • Martin Luther King: Ik heb een droom dat ooit alle kippen waar ook ter wereld vrij zullen zijn om de straat over te steken zonder dat men hun motieven in vraag stelt.
 • Mozes: En god daalde af uit de hemel en zei tot de kip: "Gij zult de straten oversteken". En de kip stak de straat over en er was gejuich en grote blijdschap.
 • Einstein: Of de kip de straat is overgestoken, ofwel de straat onder de kip voortbewoog, hangt af van je referentiekader.
 • Andersen Consulting: De ontregeling van de straatkant van de kip bedreigde de daar dominante marktpositie. De kip stond voor belangrijke uitdagingen om de vaardigheden te creren en te ontwikkelen die nodig waren voor de nieuwe competitieve markt. Andersen consulting heeft, in een partnerschapsrelatie met haar client, de kip geholpen door haar fysische distributiestrategie te Herdenken via het pluimvee integratie model (pim). Andersen heeft de kip geholpen haar vaardigheden, methodologie, kennis, kapitaal en ervaring te gebruiken deze te integreren in haar algemene strategie binnen een program mgt kader. Andersen consulting heeft de kip zich helpen aanpassen om succesrijker te worden.
  Freud: Alleen al het feit dat je bezorgd bent over die kip wijst op je onderliggende seksuele onzekerheid.
 • Bill Gates: Ik heb zonet MS Chicken 2000 uitgebracht, die niet enkel straten zal oversteken, maar ook kakelen, eieren leggen en uw kasboeken controleren. De overlevingskans hangt af van uw licentie.
 • Darwin: Kippen zijn in de loop der geschiedenis op natuurlijke wijze geselecteerd zodat ze genetisch voorbestemd zijn om straten over te steken.
 • George Bush: "Make no mistake about, I will hunt down every chicken responsible to ever cross a street"
 • Paul Jambers: "Awel, nochtans probeerde het eenzame gevogelte de overzijde van de weg te contacteren, zij het onder 1 overweldigende schaduw van haar verleden. 't was wenselijk geweest als deze kipmadam aan de overkant een beter leven zou kunnen leiden"
 • Moszkowicz: " Het is natuurlijk maar de vraag over er hier sprake was van een kip, laat staan van een straat, om nog maar te zwijgen over de actuele daad, het oversteken, die mijn client zou hebben ondergaan, als ik de aanklager moet geloven"
 • Peter R. de Vries: " Dit is natuurlijk een duidelijk falen van justitie en het overheidsapparaat. Zij hadden K. natuurlijk nooit de straat mogen laten oversteken"

   


  Spreekwoorden, ook by Erik EN mezelf EN uit de scheurkalender...

  Spreekwoordsels en gezegden

   

 • Ik word met scheve schaatsen aangekeken.
 • Aha, daar komt de kat uit de zak.
 • Eerst de kat uit de boom zeiken.
 • Het regent dat het pijpt.
 • Ik ben mooi met de aap uit de mouw gelogeerd.
 • Dat is geen vraag op mijn antwoord.
 • We gaan er met verkrachte eenden tegenaan.
 • Daar krijg je stierballen van.
 • Geef mijn portie maar aan Flipper.
 • Ze heeft een postanale depressie.
 • We moeten maar eens polsstokhoogte nemen.
 • Hij heeft z'n arm in een nutella.
 • 't Is zuipen of verpompen.
 • Op het scherpst van de schede.
 • Je moet geen wakkere honden slapend maken.
 • Ik heb een leuke jas op de kip getokt.
 • Dat mag de prut niet drekken.
 • Sorry, neemt u mij niet dadelijk.
 • Iedereen moest worden gejaculeerd.
 • Executeert u mij.
 • Ons bedrijf gaat fusiren.
 • Zal ik dit blad even voor je copuleren?
 • Ik heb een gespierde scheur.
 • De ovulatietheorie van Darling.
 • Wat insemineer je daarmee?
 • Je moet niet dronken dat ik denken ben.
 • De overvallers begonnen zomaar in het wilde westen te schieten.
 • Het is niet alles koek en ei wat er blinkt.
 • Er moet kaas op de plank komen.
 • Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen.
 • Ik voelde me een beetje disney worden.
 • Je imiteert me mateloos.
 • Je denkt toch zeker niet dat je bang voor me bent?
 • Ik kan dit niet door de beugel tolereren.
 • Du pain, du vin, du rex.
 • Nu gaat er een lampje bij me rinkelen.
 • Vroeger; toen je poep nog met een lange oe schreef.
 • Vroeger; toen de knaken nog van hout waren.
 • Vroeger: toen de lucht nog schoon was en sex nog vies.
 • Het kost een placenta, maar dan heb je ook iets.
 • Hij kijkt alsof hij vuur ziet branden.
 • Van de regen in de sloot raken.
 • Je moet je niet de kaas voor de voeten weg laten maaien.
 • Hij heeft er geen boter, kaas en eieren van gegeten.
 • Ik word hier zo moederloos van.
 • Dit steekt er met kop en schotel bovenuit.
 • Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.
 • Ik ben er helemaal infuus van.
 • Hij kreeg een staande ovulatie.
 • Laten we geen oude vissen uit de sloot halen.
 • Kut maar krachtig.
 • Ik erger me kostelijk.
 • Ik sta helemaal triplex.
 • De aandeelhouder wint.
 • Laten we met een schone luier beginnen.
 • Dat is vechten tegen de bierkraan.
 • Het escaleert helemaal uit de hand.
 • Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
 • Nou, dat doe je niet verdienstelijk.
 • Het is het n of het twee.
 • Pak je borst maar vast.
 • Dat legt geen doden aan de zeik.
 • Iemand dood maken met een blije mus.
 • Je moet een gegeven paard niet in de bek zeiken.
 • Je bent nog niet zo'n kleine stommerik.
 • Dat slaat nergens over.
 • Dat helpt geen nut.
 • Moet je zeggen wie het hoort.
 • Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
 • Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig.
 • Dat helpt geen nut.
 • Misschien ben ik wel heel intelligent, ik weet alleen niet wat dat betekent.
 • Ik maak weleens taalfouten, maar ik ben dan ook geen Neerlandici.
 • Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten ruiken.
 • Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.
 • De beste stuurlui staan aan de wallen.
 • Hij was opslag halfdood.
 • We moeten nu de koe bij de uiers vatten.
 • 't Is al weer vroeg laat.
 • Dat is dood een goed mens.
 • 't Is een goed jaar voor de tijd van het weer.
 • Qua geld kost dat financieel niet duur.
 • Het is binnen buiten dan warmer.
 • Zo oud als de weg naar Metusalem.
 • Met de stok op de kippen gaan.
 • Met de kippen naar bed gaan.
 • We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden.
 • Ik ben er erg door gevaccineerd.
 • Dat introduceert me niks.
 • Och, daar kraait geen hond naar.
 • Hij heeft een aardje naar zijn gaatje.
 • Iemand blij maken met een dooie mug.
 • Je valt me met de dag tegener.
 • Ik ben arbeidsondergeschikt.
 • Mijn opa is geopereerd aan zijn thermostaat.
 • Haar linzenklieren waren opgezet.
 • De verpleegster kwam eraan met een infectiespuit.
 • Hij werd omstreeks tien uur 's avonds onwel. Animatie mocht nier meer baten.
 • De dokter heeft de hartpatint gerencarneerd.
 • Hij moet een bloedvaten verwijderend middel slikken.
 • Ik ben agrarisch voor stuifmeel.
 • KI: Kunstmatige Insinuatie.
 • Mijn vrouw ligt op de kinologische afdeling van het ziekenhuis.
 • "Ik geloof dat mijn man aan het demonteren is".
 • Voor het eten drinken we altijd een heerlijk alternatiefje.
 • Zijn zuster explodeert een schoonheidssalon.
 • Je kunt alleen geld krijgen op vertoon van je intimidatiebewijs.
 • Het was afgelopen toen hij surveillance van betaling moest aanvragen.
 • In de oorlog waren onze ramen geblinddoekt.
 • Ik kan goed met mijn vrije tijd opschieten.
 • Ze is nogal huiselijk ingericht
 • "Mijn zoon heeft als buschauffeur zeer onrechtmatige werktijden".
 • De sponsor wilde het evenement nogmaals steunen, mits het in dezelfde ambulance als vorige keer zou plaatsvinden.
 • Onverzadigd linoleumzuur voorkomt hart- en vaatziekten.
 • Het was zo stil, je kon een muis horen vallen...

   


  Wijsheden van Willy...

  Filosofie

   

 • De vraag des levens is: Gaan we door of slaan we af? Maar voor de meesten is het: Slaan we door of gaan we af?
 • Geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen.
 • In al onze ijver om sportief te blijven parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.
 • Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar een keer kunt eten.
 • Op een dag vind je de vrouw van je leven en dan ben je al getrouwd, natuurlijk.
 • Als je een keus moet maken en je doet het niet, is dat op zich een keus.
 • De natuur is een wonder. Een miljoen jaar geleden wist nog niemand dat de mensen een bril zouden dragen en toch staan onze oren op de goede plaats.
 • Een atoomoorlog heeft ook zijn voordelen. Volgens deskundigen zou die maar acht uur duren. 's Avonds zijn we dus terug thuis.
 • Elk huisje heeft z'n kruisje, elk meisje heeft haar muisje, elke jongen heeft iets hangen om dat meisje mee te vangen! Mooie meisjes zijn net eekhoorntjes...... ze vallen voor alle eikels !!!
 • "Verdomme" vloekt de koffie, "ik sta hier al 5 min. heet en niemand die mij pakt. "Had dat dan gezegd" zegt de thee, "ik sta hier al 5 min. te trekken"
 • "Geef mij maar een joint," zei de goudvis. "Dan word ik haai."
 • Als je neus 180 graden gedraaid zat, zou je bij regenval verdrinken.
 • Drinken doe ik uitsluitend om mijn vrouw aantrekkelijker te maken.
 • Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven.
 • Vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen.
 • Vriend: iemand die tijdens je leven tegen je zegt wat anderen na je dood vertellen.
 • Ik was een mooie baby. Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld.
 • Het enige plezierige aan je eigen fouten is dat je er soms anderen gelukkig mee maakt.
 • Wees vriendelijk tegen uw kinderen, zij kiezen later uw tehuis!

     © 2004-2008 Frans Geurts van Kessel.